Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym

www.odszkodowania-info.pl

I. Administratorem serwisu internetowego jest Andrzej Ambrożewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ubezpieczeniowe Andrzej Ambrożewicz z siedzibą w m. Rożno-Parcele ul. Lawendowa 35 87-700 Rożno - Parcele

Z Administratorem serwisu można się skontaktować pisząc na adres e-maila: andrzej.ambrozewicz@votum-sa.pl

Administrator serwisu jest jednocześnie administratorem danych osobowych, o ile inaczej nie wskazano w Polityce prywatności.

II. Dane osobowe i prywatność

Poniższej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Serwisem.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane

1. Działanie użytkownika / Zgłoszenie lub zapytanie / Cel przetwarzania- obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń / Podstawa przetwarzania- prawnie uzasadniony interes Administratora serwisu, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z ofertą handlową lub umową / Jak długo będę przetwarzać Twoje dane - przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, chyba, że wcześniej złożysz sprzeciw wobec przetwarzania / Skutek niepodania danych - brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie

2. Działanie użytkownika / Zapytanie o ofertę handlową Votum S.A. / Cel przetwarzania- Przedstawienie oferty handlowej – administratorem danych osobowych jest VOTUM S.A. (więcej w sekcji „Informacja o przetwarzaniu danych przez VOTUM”). / Podstawa przetwarzania- Twoja zgoda wyrażona przez podanie danych kontaktowych do złożenia oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) / Jak długo będę przetwarzać Twoje dane - do momentu wycofania zgody

lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej / Skutek niepodania danych - brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie

3. Działanie użytkownika / Wejście na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych / Cel przetwarzania- analiza sposobu korzystania i poruszania się po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej w sekcji „Ciasteczka”) / Podstawa przetwarzania - prawnie uzasadniony interes Administratora serwisu, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)/ Jak długo będę przetwarzać Twoje dane - do czasu wypełnienia celów analitycznych Administratora serwisu, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz ciasteczka zapisane na Twoim urządzeniu lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania / Skutek niepodania danych - nieuwzględnienie Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu w pracach nad jego przystępnością i intuicyjnością.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.

III. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych z administratorem danych umów powierzenia przetwarzania danych, w celu realizacji usług wspomagających działalność Administratora serwisu

IV. Jako osoba, której dane dotyczą masz prawo do:

(1) dostępu do swoich danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych oraz informacji o przetwarzaniu danych (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

(3) usunięcia danych, jeżeli nasza Spółka nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),

(4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) dane nie są potrzebne administratorowi, ale osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),

(5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu administratorowi (art. 20 RODO),

(6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

Aby skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z administratorem danych i wskaż, jakie uprawnienie i w jakim zakresie chcesz realizować.

V. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VI. Pliki cookies

Serwis, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji Serwisu.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies albo zablokować ich wykorzystywanie w przyszłości.

Serwis wykorzystuje cookies w celu zapamiętania informacji o Twojej sesji, w celach statystycznych, marketingowych albo udostępniania funkcji dla użytkowników.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

VII. Profilowanie

W ramach Serwisu jego administrator dokonuje profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany/a, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych przez VOTUM S.A.

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby złożenia oferty handlowej jest Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000243252. Z administratorem danych można skontaktować się pod ww. adresem korespondencyjnym, pod adresem poczty biuro@votum-sa.pl lub telefonicznie 71 33 93 400.

2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@votum-sa.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Votum S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telefonicznego urządzenia końcowego do marketingu bezpośredniego. Podanie adresu mailowego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Votum S.A. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe gromadzone w celu zapytania o ofertę handlową do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu. Jednak w celu zapewnienia wysokiej dbałości o prawa osób, których dane dotyczą, administrator zwróci się o odświeżenie zgody po upływie około 3 lat, chyba że w tym czasie cofniesz zgodę lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

5. Votum S.A. ujawni dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów przetwarzania danych osobowych, podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych na podstawie przepisów prawa.

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu, w tym na marketing usług własnych Votum S.A. (art. 21 RODO). Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.

7. Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, może wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie usług oferowanych przez Votum S.A. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika Votum S.A.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby zrealizować cele przetwarzania wskazany w pkt 3 powyżej.

IX. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora serwisu w celu zapewniania aktualnej i rzetelnej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator serwisu poinformuje o zmianie polityki prywatności.

X. Polityka prywatności obowiązuje od 13.10.2019r.

 

 

 

Dane Kontaktowe

 

Andrzej Ambrożewicz

Kierownik Regionalny Votum S.A.

tel: 606 375 488

e-mail: andrzej.ambrozewicz@votum-sa.pl

 

 

  Odszkodowania      

 

 

jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy i dopłaty do odszkodowania