Co to jest kapitalizacja renty?

Renta odszkodowawcza wypłacana przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku bardzo często stanowi ważną część domowego budżetu osoby poszkodowanej. Konieczność finansowania leczenia, rehabilitacji czy też opłacenia rachunków bywa sporym wyzwaniem w sytuacji niemożności wykonywania pracy zawodowej. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy rentobiorcy powinni rozważyć możliwość kapitalizacji renty odszkodowawczej.


Udokumentowanie kosztów związanych z leczeniem


Renta odszkodowawcza jest świadczeniem, które ubezpieczyciele wypłacają regularnie – w systemach miesięcznym lub kwartalnym. Taki sposób realizacji płatności wiążę się z obowiązkami, które spoczywają na rentobiorcach, a które

w długim okresie mogą powodować spore trudności. Poszkodowany otrzymujący rentę odszkodowawczą powinien móc udokumentować, że ponosi koszty związane z leczeniem, rehabilitacją czy zakupem środków medycznych na które została przyznana renta, ponieważ ubezpieczyciel może w każdym momencie zwrócić się do niego z wnioskiem o przedłożenie takich dokumentów. Jeśli koszty nie zostaną należycie wykazane, wtedy ubezpieczyciel będzie miał prawo do obniżenia lub odebrania wypłacanej renty.


Podobnie ma się sytuacja, kiedy poszkodowany podejmie zatrudnienie (choćby

w formie telepracy czy w zakładzie pracy chronionej) i uzyska dodatkowy dochód. Ubezpieczyciel ma prawo dokonać potrącenia i pomniejszyć wypłacaną rentę

o uzyskiwany przez poszkodowanego dochód.

Dlaczego warto skapitalizować rentę?


Kapitalizacja renty, która polega na zmianie formy płatności renty z cyklicznej na jednorazową, znacznie wyższą kwotę może uwolnić od obowiązku stałego, wieloletniego gromadzenia dokumentacji a jednocześnie dać szansę realizacji planów i zabezpieczenia przyszłości. Co prawda po podpisaniu ugody dotyczącej kapitalizacji renty poszkodowany wyłącza sobie możliwość dochodzenia jakichkolwiek dalszych roszczeń rentowych, ale w zamian otrzymuje wysoką kwotę, którą może przeznaczyć na zabezpieczenie swojej przyszłości.


Skapitalizowałem rentę – co dalej?


Co prawda mówi się, że od przybytku głowa nie boli, ale nagły wpływ znacznej kwoty może wprowadzić niepewność, czy na pewno możliwie będzie rozsądne zagospodarowanie środków. Celów, na jakie mogą zostać przeznaczone uzyskane środki jest wiele – od sfinansowania przekwalifikowania zawodowego, rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej po opłacenie turnusów rehabilitacyjnych. Wielu rentobiorców decyduje się na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem - taka forma inwestycji nie wymaga specjalistycznej wiedzy ekonomicznej, pozwala w stosunkowo prosty sposób zabezpieczyć stały miesięcznych dochód z tytułu najmu z jednoczesnym utrzymaniem zainwestowanych środków.


Żeby uznać, że kapitalizacja renty jest korzystna dla poszkodowanego koniecznym jest nie tylko zbadanie jego sytuacji zdrowotnej i życiowej, ale także analiza zaproponowanej przez ubezpieczyciela kwoty. Stwierdzenie, czy kapitalizacja została zaproponowana w odpowiedniej wysokości wymaga dużego doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy, dlatego przed podjęciem decyzji zawsze warto zasięgnąć rady profesjonalisty.


autor: Michał Kasprzyk

Aplikant Radcowski

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie