Ile czasu trwa postępowanie karne w sprawie wypadku komunikacyjnego?

Wypadek jako zdarzenie o charakterze dynamicznym nie zawsze pozwala na jednoznaczne i natychmiastowe wskazanie przyczyn, okoliczności i ustalenie osoby odpowiedzialnej. Rolą postępowania karnego jest zaś nie tylko wskazanie osoby odpowiedzialnej, ale też ustalenie wszystkich najważniejszych okoliczności sprawy i zebranie dowodów. Zdarza się, że w sprawach z pozoru oczywistych i jednoznacznych postępowanie karne trwa znaczny okres czasu.


Klasyfikacja wypadku


W zależności od okoliczności, a przede wszystkim od stopnia obrażeń osoby pokrzywdzonej, wypadek może być kwalifikowany jako wykroczenie lub przestępstwo. Sprawy wypadkowe wykroczeniowe z reguły rozstrzygane są w postępowaniu mandatowym poprzez nałożenie mandatu karnego na sprawcę wypadku. Z chwilą przyjęcia mandatu staję się on prawomocny. W sprawach, które nie pozwalają na szybkie i jednoznaczne stwierdzenie odpowiedzialności lub gdy sprawca nie przyjmuje mandatu, kierowany jest do sądu wniosek o ukaranie. Wniosek taki inicjuje postępowanie sądowe, które w zależności od stopnia skomplikowania trwać może nawet do 1-2 lat. Należy przy tym pamiętać, że postępowanie sądowe zarówno w sprawach wykroczeń, jak i przestępstw jest dwuinstancyjne.

W przypadku kwalifikacji wypadku jako przestępstwa wszczynane jest postępowanie przygotowawcze. Może być ono prowadzone w formie dochodzenia lub śledztwa (najpoważniejsze wypadki). Postępowanie przygotowawcze prowadzi policja pod nadzorem prokuratora i trwa ono zazwyczaj od ok 3 msc do nawet 1 roku i dłużej. Zdarzają się przypadki, gdzie samo postępowanie przygotowawcze może trwać nawet 3 lata.

książki, biblioteka, zamazane tło

Stopień skomplikowania sprawy


Czas trwania postępowania sądowego w sprawach przestępstw uzależniony jest przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy i zachowania samego oskarżonego. Gdy oskarżony przyznaje się do winy postępowanie sądowe często kończy się na 1 terminie rozprawy sądowej. W przypadku podjęcia przez oskarżonego aktywnej obrony lub w sprawach najbardziej skomplikowanych sprawa sądowa nie rzadko trawa 2-3 lata.


Bardzo często spotykam się z sytuacjami gdy pokrzywdzeni wskazują, że okoliczności sprawy są przecież jasne i sprawa karna będzie prosta i szybka przez co nie potrzebują reprezentacji pełnomocnika przed sądem. Wielokrotnie okazywało się później, że sprawy takie wskutek aktywnego działania oskarżonego i obrońcy trwają po kilka lat. Należy pamiętać, że sprawa karna jest postępowaniem, w którym ścierają się sprzeczne interesy wielu podmiotów. Wydanie wyroku karnego skazującego nigdy nie jest oczywistą sprawą, którą można z góry przyjąć za pewnik. W interesie każdego uczestnika wypadku jest takie dopilnowanie swoich interesów i praw by mieć jak największy wpływ i kontrolę nad prowadzonym postępowaniem.


autor: Bartosz Koszów

Adwokat

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie