Jak oszacować wartość szkody za zniszczony dom po powodzi?

W ostatnich latach coraz częstej w Polsce występują gwałtowne zjawiska atmosferyczne, których skutkiem jest zniszczenie majątku będącego dorobkiem całego życia poszkodowanych. Jednym z najbardziej dotkliwych przykładów klęski żywiołowej są powodzie, które dotykają nierzadko całych miejscowości, gmin, czy dzielnic miast.


Jak było kiedyś?


Słynne stały się, już słowa jednego premiera, który podczas Powodzi Tysiąclecia z roku 1998 stwierdził, że „trzeba być przezornym i trzeba się ubezpieczać”. Nie sposób się nie zgodzić z tym twierdzeniem. Po Powodzi Tysiąclecia, na przestrzeni następnych dwudziestu lat Polska co roku borykała się ze skutkami powodzi, poczynając od tych o charakterze lokalnym, a skończywszy na tych stanowiących klęskę o charakterze ogólnopolskim jak na przykład powódź z maja i czerwca 2010r, która dotknęła 2157 miejscowości, w wyniku czego śmierć poniosło 25 osób, przeszło 30 000 osób zostało ewakuowanych z zalanych terenów, a straty materialne wyniosły ponad 10 mld złotych.Co zrobić, kiedy dojdzie do zniszczenia domu w skutek powodzi?


Kluczową kwestią w uzyskaniu odszkodowania z tytułu zniszczonego w wyniku powodzi domu jest szybkość działania. Szkodę trzeba zgłosić niezwłocznie w towarzystwie ubezpieczeniowym gdzie zawarta została polisa. Samą nieruchomość należy bezzwłocznie zabezpieczyć przed powiększaniem się rozmiaru szkody (na przykład poprzez prace z zakresu osuszania budynku) oraz przystąpić do remontu.


Nie należy przy tym obawiać się, ze zakład ubezpieczeń odrzuci roszczenie z uwagi na ,,zatarcie śladów zalania”. Po opadnięciu wody zawsze widoczny jest ślad na murach, który wskazuje wysokość stojącej wody. Jednakże przed wykonaniem powyższych prac remontowych osoby poszkodowane powinny zadbać

o dokładną dokumentację fotograficzną zalanego budynku, w celu udokumentowania szkody. Dokumentację tą należy przekazać do zakładu ubezpieczeń drogą elektroniczną lub za pośrednictwem przybyłego na miejsce zdarzenia rzeczoznawcy, którego zadaniem jest sporządzenie kosztorysu obejmującego wszelkie zniszczenia powstałe w konsekwencji zalania. Przy oględzinach ubezpieczony powinien udostępnić rzeczoznawcy pomieszczenia

w których doszło do szkody w celu dokonania oceny stanu technicznego i zakresu zniszczeń. Warto również w jednym miejscu zebrać wszelkie zniszczone przez wodę sprzęty, urządzenia i wyposażenie domu. Ułatwi to weryfikację strat i ocenę wartości zniszczonego mienia ruchomego.W trakcie postępowania likwidacyjnego zakład ubezpieczeń na podstawie sporządzonego kosztorysu i przekazanej przez ubezpieczonego dokumentacji ustala wysokość odszkodowania, która obejmuje całość uszkodzonego mienia (zarówno zniszczony dom jak i znajdujące się w jego obrębie nieruchomości), które objęte było zgodnie z zawartą polisą ochroną ubezpieczeniową. Na wydanie decyzji przyznającej odszkodowanie zakład ubezpieczeń ma 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.


autor: Michał Szymczyk

Prawnik

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie