Jak uzyskać odszkodowanie za szkody w budynkach rolniczych?

Warunkiem koniecznym, umożliwiającym uzyskanie odszkodowania przez rolnika za uszkodzone przez ogień lub inne zdarzenia losowe budynki rolnicze, jest posiadanie ważnej polisy.

Obowiązkowe ubezpieczenie dla rolnika to nie tylko OC

Każdy rolnik ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. OC jest jednym z trzech obowiązkowych rodzajów ubezpieczenia dla rolników. Oprócz tego są oni zobowiązani do zakupu ubezpieczenia budynków rolniczych i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Ubezpieczeniu podlegają takie budynki jak np. dom, garaż, stodoła, obora, magazyn, budynek gospodarczy.

Ochrona ubezpieczeniowa budynków chroni przed skutkami takich zdarzeń losowych, jak: ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina lub upadek statku powietrznego.

Zadbaj o dokładne udokumentowanie rozmiaru powstałych szkód

W przypadku wystąpienia jednego z powyższych zjawisk, które wyrządzą szkodę w nieruchomościach objętych ubezpieczeniem (czyli wskazanych na polisie) należy niezwłocznie zawiadomić o powstałej szkodzie ubezpieczyciela. Najszybciej zrobić to telefonicznie i umówić się z pracownikiem towarzystwa ubezpieczeniowego na oględziny miejsca szkody.

Po otrzymaniu zgłoszenia ubezpieczyciel przeprowadzi oględziny miejsca szkody, podczas których jego pracownik sporządzi dokumentację fotograficzną, wykona obmiary budynku, a także zweryfikuje uszkodzone materiały. Jednakże najczęściej oględziny dokonywane są kilka dni po zawiadomieniu. Jeśli w tym czasie chcemy dokonać już jakich zmian, należy pamiętać, aby przed rozpoczęciem procesu uprzątnięcia udokumentować rozmiar szkody i stan nieruchomości bezpośrednio pod zdarzeniu. Najlepiej dokonać tego poprzez zrobienie zdjęć.

Gromadzenie wyżej wskazanych materiałów ma na celu dostarczenie danych i informacji do sporządzenia kosztorysu przez ubezpieczyciela. Wykonywany on będzie na podstawie cenników stosowanych przez zakład ubezpieczeń. Jest to główny dokument, który stanowić będzie podstawę do wyliczenia wysokości należnego odszkodowania.

zniszczony budynek

Zaniżenia kosztorysu można uniknąć

Ubezpieczyciele bardzo często zaniżają wartość powstałej szkody i wypłacają poszkodowanym odszkodowanie, które nie pokrywa w całości kosztów odbudowy zniszczonego budynku. Dlatego, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie należy w przypadku odbudowy zniszczonego budynku zbierać wszystkie rachunki i faktury za zakupione materiały, a w przypadku korzystania z pomocy profesjonalisty uzyskać od niego kosztorys odbudowy. Posiadając własne dokumenty obrazujące poniesione wydatki będziemy mieć podstawy do zakwestionowania stanowiska ubezpieczyciela na etapie likwidacji szkody. Dodatkowo w przypadku wystąpienia z powództwem do sądu cywilnego dostarczymy materiał dowodowy biegłemu powołanemu w toku procesu do oszacowania faktycznie poniesionych kosztów odbudowy zniszczonej nieruchomości.

autor: Agnieszka Antończak-Bernadowska

Radca Prawny

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie