Komisja lekarska - jak się przygotować, by uzyskać właściwe odszkodowanie?

Osoba poszkodowana, która doznała obrażeń ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego powinna wystąpić o wypłatę należnych świadczeń do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC. Przysługuje jej pakiet świadczeń, o które może się starać.


Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę


W wielu przypadkach obrażenia ciała są bardzo poważne i skutkują trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. W takiej sytuacji, a także przy mniejszej szkodzie, poza prawem ubiegania się o zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji czy dojazdów, poszkodowany może starać się o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Swoje roszczenia musi jednak właściwie udokumentować, co oznacza, że powinna przekazać do ubezpieczyciela całość posiadanej dokumentacji medycznej, która potwierdza doznane w wyniku wypadku obrażenia ciała, utrzymujące się dolegliwości i ograniczenia ruchomości.


Jak udokumentować swoją szkodę na osobie?


Ważne jest, aby w sytuacji gdy po wypadku miała miejsce hospitalizacja przekazać do ubezpieczyciela kartę informacyjną z pobytu w szpitalu, która stanowi dowód na to, jak długo osoba poszkodowana leżała w szpitalu, jakim badaniom i zabiegom, w tym również operacyjnym została poddana, jakie przyjmowała leki oraz jakie otrzymała zalecenia po wyjściu ze szpitala.

Jeśli bezpośrednio po zdarzeniu została udzielona tylko pomoc w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub poszkodowany został zaopatrzony na miejscu wypadku przez pogotowie ratunkowe, to również należy przekazać do ubezpieczyciela dokument, który będzie mógł to potwierdzić.


Następnie warto uzyskać kopię historii choroby ze wszystkich placówek medycznych, w których poszkodowany podjął dalsze leczenie, tj. np. z poradni neurologicznej, ortopedycznej lub chirurgicznej. Nawet jeśli leczenie jest kontynuowane, a zgłosiliśmy już szkodę, to powinniśmy udostępnić zakładowi te dokumenty, a w terminie późniejszym uzupełniać na bieżąco dokumenty z dalszego leczenia. Jeżeli w trakcie leczenia osoba poszkodowana otrzymała skierowania na różne badania, takie jak RTG, tomograf komputerowy lub rezonans magnetyczny, to trzeba je także przekazać wraz z opisem do ubezpieczyciela.


Ponadto warto przekazywać na bieżąco zaświadczenia o stanie zdrowia, które wystawia lekarz, potwierdzające stan zdrowia i odczuwane dolegliwości. Pamiętajmy o wysyłania do zakładu rachunków i faktur za zakup leków, środków zaopatrzenia leczniczego lub ortopedycznego. Bardzo często procesowi leczenia i powrotu do zdrowia towarzyszy rehabilitacja, na którą kieruje nas lekarz. Dokumenty ze wszystkich zabiegów fizjoterapeutycznych powinniśmy udostępnić ubezpieczycielowi. Czasami w wyniku doznanych urazów oraz przebytych operacji pozostają na ciele blizny, które dobrze jest udokumentować (np. w postaci fotografii) i również przesłać do ubezpieczyciela.


Na jakiej podstawie ubezpieczyciel oszacuje szkodę?


Zakłady ubezpieczeń przekazują zgromadzone w sprawie dokumenty do lekarza, który na ich podstawie przeprowadza tzw. komisję zaoczną. Lekarz analizuje powyższą dokumentację i zwykle na jej podstawie orzeka uszczerbek na zdrowiu. Ponadto lekarz weryfikuje zgłoszone rachunki za leczenie, czy pozostają w związku z wypadkiem i doznanymi urazami. Następnie ubezpieczyciel wydaje decyzję, w której określa wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.


Co zrobić jeżeli zaniżono szkodę?


Niestety w wielu przypadkach okazuje się, że orzeczony w ten sposób uszczerbek na zdrowiu jest zaniżony, a wydane w sprawie orzeczenie lekarskie nie uwzględnia wszystkich doznanych obrażeń ciała, powstałych blizn lub nadal odczuwanych dolegliwości. Lekarz, który przeprowadza zaoczną komisję nie widzi osoby poszkodowanej, a wydając opinię posiłkuje się wyłącznie dokumentami, które sami przekazaliśmy. Jeżeli zakład ubezpieczeń wydał decyzję wyłącznie w oparciu o przekazane do niego dokumenty oraz zaoczne orzeczenie, należy się odwołać i wystąpić o przeprowadzenie naocznej komisji lekarskiej, na którą stawi się osoba poszkodowana. Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrotu kosztów dojazdu na takie badanie.


W większości przypadków tylko osobiste stawiennictwo poszkodowanego na komisji może dać prawdziwy i pełen obraz stanu zdrowia tej osoby. Lekarz ma możliwość porozmawiania z poszkodowanym, rzetelnego zbadania pacjenta oraz stwierdzenia ewentualnych następstw wypadku i odczuwanych dolegliwości. W każdym przypadku, gdy poszkodowany odczuwa ograniczenia ruchomości lub ból może podczas komisji przekazać taką informację i zwrócić medykowi uwagę na daną część ciała, która uległa urazowi. Ponadto podczas komisji lekarz orzecznik może obejrzeć i zmierzyć dokładnie ewentualne blizny, które mają wpływ na wysokość szacowanego uszczerbku na zdrowiu.


Jakie dokumenty zabrać ze sobą na komisję?


Podczas badania lekarskiego dobrze jest mieć ze sobą komplet posiadanej dokumentacji z procesu leczenia, nawet jeśli wcześniej została już przekazana do ubezpieczyciela. Koniecznie trzeba zabrać ze sobą wyniki i opisy badań rtg, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego.

Właściwe badanie i opisanie przez lekarza obrażeń ciała doznanych przez poszkodowanego w wyniku wypadku, a także odczuwanego bólu i ograniczeń ruchomości, pozostających w związku z urazami powypadkowymi ma znaczący wpływ na późniejszą wydawaną przez zakład ubezpieczeń decyzję. Jest jednym z ważniejszych dokumentów w procesie likwidacji szkody.


autor: Marta Dusza

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie