Mediacja zamiast procesu?

Czy osoba poszkodowana dochodząca roszczeń od ubezpieczyciela jest skazana na długotrwałe postępowanie sądowe jeżeli chce wyegzekwować należne jej odszkodowanie? Oczywiście taka droga jest możliwa. Warto jednak pamiętać, że może również skorzystać z alternatywnej ścieżki mediacyjnej.

Przejdź do formularza kontaktowego

Postępowanie sądowe w Polsce


Postępowanie sądowe, poza korzyścią jaką jest orzeczenie wydane przez niezależny sąd, ma niestety również wady. Przede wszystkich jest bardzo czasochłonne oraz kosztowne. Sama opłata od pozwu może wynieść kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych. Dodatkowo od chwili wniesienia pozwu trzeba liczyć się z koniecznością oczekiwania kilkunastu miesięcy do czasu rozpoznania sprawy przez sąd. W czasie tego postępowania konieczne będzie poddanie się opinii biegłych, za które również trzeba zapłacić.


Polubowne rozwiązanie sporu


Naprzeciw oczekiwaniom osób poszkodowanych przychodzi sądownictwo polubowne. W przypadku sporu z ubezpieczycielem można skorzystać z pomocy Centrum Mediacji, które działa przy Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Porównując schemat postępowania mediacyjnego względem klasycznego procesu sądowego należy zwrócić uwagę na niewielki koszt mediacji,

a także brak konieczności osobistego zaangażowania osoby poszkodowanej

w mediację w przypadku korzystania z usług pełnomocnika.


Ile kosztuje mediacja?


Postępowanie mediacyjne w Sądzie Polubownym przy KNF jest alternatywą bardzo korzystną jeżeli chodzi o koszt postępowania, który wynosi 50 zł od mediacji (niezależnie od ilości spotkań mediacyjnych w konkretnej sprawie). Im większa wartość dochodzonego odszkodowania tym dysproporcja opłaty za mediację oraz opłaty od pozwu w procesie zwiększa się. Przykładowo, w sprawie w której chcemy wystąpić do sądu o 100.000 zł musimy liczyć się z wydatkiem 5.000 zł samej opłaty od pozwu. W sprawie o 500.000 zł opłata ta wyniesie już 25.000 zł.

W przypadku gdybyśmy takie sprawy skierowali do mediacji w każdej z nich opłata wyniesie po 50 zł.

Przejdź do formularza kontaktowego

Czas trwania mediacji


Spór sądowy trwa często miesiące, a nawet lata. Mediacja z kolei zwyczajowo kończy się po jednym posiedzeniu mediacyjnym i trwa ok. 3 miesięcy do dnia zawarcia ugody. Jednocześnie daje ona możliwość prowadzenia rozmów nie tylko w trybie spotkań osobistych, ale też korespondencji elektronicznej czy wreszcie telekonferencji. Takie możliwości wpływają znacząco na szybkość mediacji, ponieważ nie poruszamy się w sztywnych ramach procedury cywilnej.

W mediacji kluczowe znaczenie ma podejście stron postępowania i to w ich ręku,

w porozumieniu z mediatorem, jest ustalenie reguł postępowania i zasad na jakich prowadzone są rozmowy.


Co daje mediacja?


Przytoczone argumenty jasno wskazują, że skorzystanie z drogi mediacyjnej niesie dla poszkodowanego wiele korzyści. Oczywiście mediacja jest postępowaniem dobrowolnym i wymaga wyrażenia zgody przez obie strony sporu. Ubezpieczyciel nie w każdej sprawie będzie chciał występować w takim postępowaniu. Ostatnie lata to mimo wszystko wzrost zarówno procentowego odsetka zgód ubezpieczycieli, jak też przystępowanie do mediacji praktycznie wszystkich zakładów ubezpieczeń działających w Polsce. Warto taką sytuację wykorzystać.


autor: Albert Demidowski

Radca Prawny

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie