Miałem wypadek i co dalej?

Każdy wypadek, niezależnie czy to wypadek drogowy, czy innego typu niesie za sobą ogromny stres dla wszystkich jego uczestników, a przede wszystkim dla samych pokrzywdzonych. Niezależnie jednak od priorytetowych kwestii związanych z udzieleniem pierwszej pomocy, wezwaniem odpowiednich służb oraz zabezpieczeniem miejsca wypadku warto mieć świadomość o przysługujących nam prawach.


Jakie ma znaczenie postępowanie karne?


Wypadek jako zdarzenie o charakterze dynamicznym nie zawsze pozwala na natychmiastowe ustalenie jego okoliczności i jednoznaczne rozstrzygnięcie odpowiedzialności za zdarzenie. W wielu przypadkach ustalenie powyższych rzeczy zajmuje wiele miesięcy, wymagając często pozyskania specjalistycznych opinii biegłych i przeprowadzenia szeregu czynności dowodowych. Niekiedy nawet

z pozoru najbardziej oczywistych okolicznościach potencjalny sprawca podejmuje aktywną obronę. Tymczasem to właśnie od ustaleń dokonanych w pierwszej fazie postępowania po wypadku bardzo często zależy skuteczność roszczeń finansowych zgłaszanych do podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.


Od czego zacząć?


Na początku warto ustalić jaka Policja będzie prowadziła postępowanie i pod jaką sygnaturą. Ułatwi to pozyskiwanie informacji o etapie sprawy oraz umożliwi aktywny w jej udział. Kolejnym krokiem powinno być zapoznanie się z aktami postępowania. Często to właśnie z akt toczącego się postępowania dowiemy się o osobie sprawcy i jego ubezpieczycielu. Jako osoba pokrzywdzona jesteśmy stroną postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję lub Prokuraturę. Pokrzywdzony może być również stroną toczącego się postępowania karnego przed Sądem działając jako oskarżyciel posiłkowy.


Jakie są dalsze kroki postępowania?


Postępowanie karne jest tylko jednym z postępowań, które mogą być wszczęte po wypadku. Bardzo często konieczne okazują się postępowania prowadzone przed sądem cywilnym, rodzinnym oraz szereg kwestii związanych z postępowaniami urzędowymi i administracyjnymi.Dlaczego warto mieć pełnomocnika?


Bezpośrednio po wypadku z pewnością priorytet dla osoby pokrzywdzonej mają kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Tym bardziej warto już na tym etapie pomyśleć o pomocy pełnomocnika w toczących się postępowaniach. Dobrze by była to osoba mająca doświadczenie w tego typu sprawach lub specjalizująca się w tematyce wypadków. Potencjalny sprawca bardzo często korzysta z pomocy profesjonalnego obrońcy. W interesie pokrzywdzonego jest posiadanie swojego pełnomocnika, który odpowiednio zadba o jego interesy

i będzie stanowił wsparcie w tych ciężkich momentach


autor: Bartosz Koszów

Adwokat

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie