Odszkodowania za wypadek na wsi

Każdy rolnik prowadzący gospodarstwo powyżej 1 ha ma obowiązek wykupić polisę OC. Mało kto zdaje sobie sprawę jak szeroką ochronę daje takie ubezpieczenie. Warto przypomnieć podstawowe zasady OC rolnika, szczególnie w intensywnym okresie żniw.

Ubezpieczanie OC rolnika stanowi bardzo szeroką ochronę odpowiedzialności cywilnej. Objęcie jedną składką za polisę OC obejmuje wypadki na gospodarstwie za które odpowiedzialnym jest rolnik, domownik lub osoba pracująca w gospodarstwie. Do tego rodzaju ubezpieczenia nie stosuje się wielostronicowych ogólnych warunków ubezpieczenia (jak w przypadku ubezpieczenia OC dobrowolnego),

a zasady odpowiedzialności wynikają wprost z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.


Nie ulega wątpliwości, że jeżeli dojdzie do wypadku w gospodarstwie zawinionego przez rolnika, to poszkodowany ma prawo domagać się odszkodowania z polisy OC

i to niezależnie od tego czy jest to pracownik gospodarstwa, czy też osoba całkowicie obca dla rolnika. Podobnie poszkodowany będzie mógł otrzymać odszkodowanie, jeżeli za wypadek odpowiada domownik lub pracownik w gospodarstwie.


Czy rolnik może otrzymać odszkodowanie za wypadek ze swojej polisy OC?


Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że w niektórych przypadkach również sam rolnik będzie mógł skorzystać ze swojego własnego OC. Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy dojdzie do wypadku, a winę za jego powstanie będzie można przypisać osobie pracującej w gospodarstwie lub domownikowi rolnika. Przykładowo: osoba jadąca kombajnem zbyt szybko ruszy, nie upewniwszy się czy wszystkie osoby odeszły z jego toru jazdy. W następstwie czego, przejeżdża rolnika powodując ciężkie wieloodłamowe złamanie. Rolnikowi będzie przysługiwało odszkodowanie i zadośćuczynienie, ponieważ winę ponosi inna osoba pracująca

w gospodarstwie.


Odszkodowanie za wypadek z udziałem maszyny wolnobieżnej


W ramach OC rolnika ubezpieczenie obejmuje też szkody powstałe z wykorzystaniem rolniczych maszyn wolnobieżnych – przykładowo kombajnu. Nie ma zatem potrzeby osobno ubezpieczać tego rodzaju sprzęty. Wyjątkiem jest ciągnik rolniczy, który musi posiadać ubezpieczenie OC komunikacyjne.


Suma ubezpieczenia


Suma ubezpieczenia OC rolnika jest bardzo wysoka i wynosi 5.210.000 Euro

w odniesieniu do jednego zdarzenia przy szkodzie osobowej. W praktyce oznacza to, że rolnik prawie nigdy nie poniesie odpowiedzialności finansowej za szkodę powstałą w jego gospodarstwie. Wszelkie odszkodowanie przejmie na siebie zakład ubezpieczeń z którym zawarto polisę OC.


Autor: Albert Demidowski

Radca Prawny

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie