Piesi na pasach – podstawowe zasady

Koniec wakacji jest tym okresem, w którym kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na kwestię prawidłowego zachowania się przed przejściami dla pieszych. Lada moment przejścia dla pieszych i drogi do szkół zapełnią się dziećmi

i młodzieżą. Coraz krótszy dzień i zbliżająca się pora jesienna zmniejszą widoczność pieszych na drodze co przy wzmożonym ruchu w okresie powakacyjnym co roku przynosi tragiczne w skutkach wypadki. Warto zatem zapoznać się z podstawowymi zasadami dotyczącymi ruchu pieszych na przejściach dla pieszych.


Zasada szczególnej ostrożności


Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Szczególna ostrożność jest najwyższym stopniem ostrożności wymaganym o kierowcy. Polega ona na obowiązku uważnej obserwacji otoczenia

i gotowości na zmianę sytuacji na drodze. Dodatkowo zasada szczególnej ostrożności wzmacniana jest zasadą ograniczonego zaufania, która ma nieocenione znaczenie np. przy małoletnich pieszych oraz w sytuacji braku widoczności na cały obszar przejścia dla pieszych.

Pani na pasach, kobieta przechodzące przez  pasy

Kiedy pieszy ma pierwszeństwo?


Pieszy korzysta z pierwszeństwa w momencie gdy znajduje się już na przejściu.

W praktyce trudności zarówno kierującym jak i pieszym przysparza moment poprzedzający bezpośrednio wejście pieszego na przejście. Pieszy oczywiście nie może wtargnąć na przejście wprost pod nadjeżdżający pojazd i po jego stronie również ciąży obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Wskazane zasady dotyczą zarówno przejść ze światłami sygnalizacji świetlnej jak i bez sygnalizacji. Szczególną uwagę kierujący powinni zwrócić na przejścia przez jednię o wielu pasach ruchu, gdy jeden z pojazdów zatrzymał się by przepuścić pieszego. Łamanie przepisów w takich przypadkach przez pozostałych kierowców jest nagminne. Należy w końcu pamiętać o wyznaczonych na osiedlach strefach zamieszkania gdzie pieszy ma zawsze pierwszeństwo przed pojazdem.


Zapowiedzi zmian w przepisach


Statystyki dotyczące ofiar wypadków drogowych, szczególnie wśród pieszych, stawiają Polskę na ostatnich miejscach wśród krajów Unii Europejskiej. Główną przyczyną wypadków z udziałem pieszych jest nieustąpienie im pierwszeństwa przez kierowców. Pomimo pewnych symptomów poprawy bezpieczeństwa i spadku liczby ofiar w dalszym ciągu jest jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie. Dlatego nieustannie trwają prace legislacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Pierwotnie nowe przepisy miały wejść one w życie 1 lipca 2020 roku, jednak ich moment wejścia w życie został przełożony do czasu ostatecznego opracowania nowych regulacji.


autor: Bartosz Koszów

Adwokat

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie