Podniesienie renty po wypadku. Czy to możliwe?

Osoby poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych, rolnych czy przy pracy muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami, które przynosi powypadkowa rzeczywistość. Leczenie, intensywna rehabilitacja ale także konieczność zadbania

o codzienne potrzeby stanowią duże wyzwanie, zarówno organizacyjne jak

i finansowe. Renty odszkodowawcze mogę stanowić nieocenioną pomoc zapewniając odpowiednie finansowanie zarówno leczenia czy rehabilitacji oraz środki potrzebne do bieżącego utrzymania.Zmiana wysokości renty odszkodowawczej


Osoby otrzymujące renty odszkodowawcze bardzo często są przekonane, że wypłacane na ich rzecz świadczenia są przyznane bezwarunkowo i dożywotnio. Tymczasem jest to błędne założenie. Należy pamiętać, że renty odszkodowawcze nie podlegają okresowym waloryzacjom tak jak renty wypłacane przez ZUS, dlatego inicjatywa związana z ich podniesieniem musi każdorazowo wychodzić od rentobiorcy.

Przepisy regulujące kwestie rent odszkodowawczych jasno wskazują (po spełnieniu określonych warunków), na możliwość dokonania zmiany wysokości wypłacanej renty. Daje to możliwość jej podniesienia, obniżenia lub też odebrania.

Regulacje ustawowe przyznają uprawienie wnioskowania o zmianę kwoty renty obu stronom – zarówno poszkodowanym jak i wypłacającym je podmiotem (najczęściej zakładom ubezpieczeń).

W momencie, kiedy osoba poszkodowana, otrzymująca rentę odszkodowawczą będzie w stanie udowodnić, że ponoszone przez nią koszty związane z leczeniem czy rehabilitacją są wyższe niż przyznana renta może starać się o podniesienie renty. Podobnie ma się sytuacja u osób, które w wyniku obrażeń powypadkowych utraciły zdolność do pracy – wraz ze zmianą sytuacji gospodarczej, wzrostu przeciętnych zarobków może pojawić się możliwość wnioskowania o podniesienie renty związanej z utratą możliwości zarobkowych.Podniesienie renty – przydatne dokumenty


Każdy poszkodowany, który otrzymuje rentę odszkodowawczą powinien mieć świadomość, że renta którą otrzymuje nie jest przyznana raz na zawsze. Dlatego warto pamiętać o stałym gromadzeniu dokumentacji dotyczącej kosztów związanych z zakupem leków, środków rehabilitacyjnych, prywatnymi wizytami lekarskimi czy choćby rehabilitacją. Pozwoli to udowodnić, że poszkodowany regularnie ponosi wydatki, na poczet których została przyznana renta. Dodatkowo umożliwi to weryfikację pod kątem możliwości jej podniesienia.

Duży wpływ na kwotę wypłacanej renty mają świadczenia, które poszkodowani otrzymują z instytucji publicznych – ZUS, KRUS czy MOPS. Tego typu środki bezpośrednio wpływają na wysokość renty wypłacanej przez ubezpieczyciela w ramach renty OC, dlatego stałe gromadzenia decyzji określających kwoty uzyskiwanych świadczeń może być konieczne do analizy renty pod kątem możliwości jej podniesienia. Analiza dokumentacji i okoliczności wpływających na wysokość podniesienia renty często wymaga wiedzy z zakresu prawa, ekonomii czy rachunkowości, dlatego samodzielne poprowadzenie procesu waloryzacji renty może być trudne.


autor: Michał Kasprzyk

Aplikant Radcowski

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie