Renta z tytułu utraconych możliwości zarobkowych - jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją otrzymać?

Jak opłacę rachunki? Za co będę żył? Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, którzy utracili zdolność do wykonywania pracy zawodowej muszą niejednokrotnie mierzyć się nie tylko z poważnymi problemami zdrowotnymi ale i kwestią regulowania bieżących zobowiązań. Prawo daje takim osobom możliwość starania się o rentę z tytułu utraty możliwości wykonywania pracy zarobkowej, która, po spełnieniu określonych warunków, jest wypłacana przez ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.


Kiedy otrzymam rentę wyrównawczą?


Otrzymanie regularnie płatnej renty odszkodowawczej z tytułu utraconych możliwości zarobkowych uzależnione jest od spełniania określonych przesłanek. Najważniejszą z nich jest wykazanie, że w wyniku dolegliwości powypadkowych poszkodowany jest całkowicie lub choćby częściowo niezdolny do pracy. Najlepszym sposobem udowodnienia takiej niezdolności jest przedstawienie orzeczenia ZUS o stopniu niezdolności do pracy.

Drugim warunkiem koniecznym do spełnienia jest udowodnienie, że gdyby do wypadku nie doszło, poszkodowany miałby możliwość wykonywania pracy zarobkowej. W przypadku osób pracujących zawodowo przed wypadkiem nie stanowi to większego problemu, należy wtedy przeanalizować jak wyglądało zatrudnienie poszkodowanego bezpośrednio przed wypadkiem, jakie były jego zarobki, doświadczenie zawodowe i wykształcenie.


kobieta na wózku inwalidzkim

Renta z tytułu utraconych możliwości zarobkowych u osób niepełnoletnich


Osoby niepełnoletnie poszkodowane w wypadkach nie mogą starać się o przyznanie renty z tytułu utraconych możliwości zarobkowych, staje się to możliwe dopiero po osiągnięciu przez nie pełnoletności. Nie znaczy to jednak, że mogą one zupełnie pomijać kwestie związane z dokumentacją rentową. Warto, żeby już przed ukończeniem 18 lat poszkodowani zbierali dowody poświadczające poziom wykształcenia, przebyte kursy czy zdobyte doświadczenie. Dokumenty zgromadzone na tym etapie mogą w znaczny sposób wpłynąć na wysokość przyznanej renty.


Kiedy renta może wzrosnąć?


Każdy rentobiorca pobierający rentę wyrównawczą powinien na bieżąco śledzić zarówno wskaźniki gospodarcze jak i sytuację w branży, w której pracował przed wypadkiem. Znaczące zmiany związane ze wzrostem minimalnego czy przeciętnego wynagrodzenia lub wyraźne podwyżki płac w poszczególnych branżach mogą dać podstawę do wnioskowania o podniesienie renty. Często pojawia się też możliwość uzyskania wyrównania renty, która w okresie nieprzedawnionym (maksymalnie 36 miesięcy) była wypłacana w zbyt niskiej kwocie.

Na wysokość renty mogą wpływać także wypłacana świadczenia socjalne,. Niestety najczęściej negatywnie oddziałując na rentę. Ubezpieczyciele mogą mieć bowiem prawo do pomniejszania wypłacanych przez siebie renty o nowo przyznane świadczenia społeczne.


autor: Michał Kasprzyk

Aplikant Radcowski

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie