Rowerzyści na drodze

Sezon rowerowy trwa w pełni. W tym roku z uwagi na zagrożenie pandemiczne wyjątkowo wiele osób przekonało się do roweru. Świadczą zatłoczone ścieżki rowerowe i wyprzedany towar w sklepach rowerowych. Sezon rowerowy oznacza również zwiększoną ilość wypadków drogowych z udziałem rowerzystów.


ścieżka rowerowa, rower

Każdy kierowca pojazdem powinien pamiętać o podstawowych zasadach ruchu na drogach z rowerzystami. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe. Szczególna ostrożność jest najwyższym stopniem ostrożności wymaganym w ruchy drogowym od kierujących pojazdami. Kierowca zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów zobowiązany jest zatem do zachowania takiej samej ostrożności jak przed przejściem dla pieszych.


Kiedy ustąpić pierwszeństwa rowerzyście?

Kolejną zasadą, o której zapomina wielu kierowców jest obowiązek kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, zachowania szczególnej ostrożności

i ustąpienia pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić. Sytuacje takie są jedną z najczęstszych przyczyn wypadków z udziałem rowerzystów.


Najistotniejsza jest sama świadomość tego, że obok pojazdu może poruszać się rowerzysta. Dodatkowo kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi. W końcu kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.


Podstawowe zasady ruchu drogowego dla rowerzystów


Jednym z najniebezpieczniejszych dla rowerzystów manewrów jest wyprzedzanie rowerzysty przez samochód. Z tego powodu ustawodawca wprowadził obowiązek zachowania minimalnego 1 m odstępu od wyprzedzanego rowerzysty. Należy dodać, że jest to wartość minimalna. W szczególności kierujący samochodami

o dużej masie i gabarytach powinni zwiększyć tą odległość ponieważ już sam pęd powietrza wytwarzany przez ruchy tych pojazdów może doprowadzić do upadku rowerzysty.


Na rowerzystach również spoczywa również szereg obowiązków związanych

z ruchem drogowym. Warto jednak pamiętać, że skutki naruszenia obowiązków po stronie kierowców powodują nieporównywalnie większe ryzyko dla życia i zdrowia rowerzystów. Świadomość i przestrzeganie powyższych zasad z pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i uchroni zarówno rowerzystów jak i kierowców przed negatywnymi konsekwencjami wypadku.


autor: Bartosz Koszów

Adwokat

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie