Sprawdzone sposoby na zgłoszenie szkody z OC sprawcy

Sezon jesienno – zimowy powoduje zwykle zwiększenie ilości wypadków na polskich drogach. Dzień jest krótszy, szybciej zapada zmrok, a na drogach jest ślisko i zwiększa się ryzyko powstania zdarzeń komunikacyjnych, w wyniku których osoba poszkodowana doznaje obrażeń ciała lub ponosi śmierć. W szczególności w tym okresie narażone są osoby piesze lub kierujące rowerem, dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drodze i właściwe oświetlenie pojazdu, którym się poruszamy.

Przestrzegam zasad, ale zostałem poszkodowany


Pomimo tego, że kierując samochodem lub przechodząc przez przejście dla pieszych poruszamy się prawidłowo, inny uczestnik ruchu drogowego może naruszyć przepisy i spowodować wypadek, w którym doznamy obrażeń ciała lub stracimy bliską nam osobę. Ważne jest wtedy, aby zabezpieczyć się na przyszłość, aby mieć możliwość dochodzenia należnego nam odszkodowania. Należy wtedy podpisać ze sprawcą stosowne oświadczenie o kolizji (w przypadku niewielkiej stłuczki) lub wezwać policję. Oświadczenie sprawcy wypadku powinno zawierać m.in. opis i okoliczności kolizji, a także dane sprawcy tj. jego imię i nazwisko, markę samochodu i numer rejestracyjny pojazdu sprawcy oraz dane zakładu ubezpieczeń, w którym zawarte było ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W każdym przypadku jednak musimy poznać numer rejestracyjny samochodu, który spowodował wypadek. Jest to ważne, aby ustalić dane zakładu ubezpieczeń, do którego następnie możemy wystąpić o wypłatę przysługujących nam świadczeń.


Pamiętajmy, że jeśli doznaliśmy obrażeń ciała, przysługuje nam zwrot poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji, zakupu lekarstw, kosztów dojazdów, a także kosztów opieki. Ponadto mamy prawo ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną szkodę i zwrot utraconego dochodu. W przypadku większych obrażeń ciała, możemy starać się o rentę. Jeżeli straciliśmy w wypadku bliską nam osobę, możemy ubiegać się natomiast o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, rentę, czy zwrot kosztów pogrzebu.

Jak wygodnie zgłosić szkodę?


O wszystkie roszczenia musimy się jednak upomnieć sami, czyli po prostu zgłosić szkodę z ubezpieczenia OC sprawcy. Można to zrobić osobiście, czyli po prostu pójść do dowolnego oddziału właściwego zakładu ubezpieczeniowego albo telefonicznie, dzwoniąc na infolinię ubezpieczyciela. Zakłady udostępniają na swojej stronie internetowej numery telefonów, na które w takiej sytuacji należy zadzwonić. Wygodnym sposobem zgłoszenia szkody jest forma online przez internet, czyli drogą mailową. Część ubezpieczycieli udostępnia na swoich stronach internetowych formularze za pośrednictwem których można zgłosić szkodę. Istnieje także opcja skorzystania z dedykowanych do tego specjalnie opracowanych serwisów internetowych (PZU S.A.) lub za pośrednictwem indywidualnego iKonta ubezpieczeniowego (Ergo Hestia). Ubezpieczyciele korzystają również z nowoczesnych technologii i umożliwiają zgłaszanie szkód poprzez np. Czat Video. Dla osób korzystających z mediów społecznościowych, ułatwieniem będzie możliwość zgłoszenia roszczeń przez komunikator Messenger na Facebooku (TUiR Warta S.A.).


Nadal pozostaje także możliwość wysłania zgłoszenia szkody pocztą tradycyjną. W takiej sytuacji należy pamiętać, aby przesyłkę nadać listem poleconym i najlepiej za potwierdzeniem odbioru.


Czasem może się okazać, że sprawca wypadku nie miał w chwili zdarzenia ważnej polisy OC. Nie należy się tym martwić i po prostu zgłosić szkodę za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń, który w takiej sytuacji nie może odmówić przyjęcia szkody. Ubezpieczyciel przeprowadzi likwidację szkody, a następnie przekaże akta do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wyda decyzję.

Pewnym udogodnieniem dla osób, które zgłaszają szkodę za uszkodzony pojazd jest możliwość zgłoszenia szkody nie do ubezpieczyciela sprawcy, a do swojego zakładu ubezpieczeń, za pośrednictwem programu Bezpośredniej Likwidacji Szkód.


O czym muszę pamiętać?


Wydaje się, że forma elektroniczna zgłaszania szkód jest najbardziej wygodną dla osób poszkodowanych. Skraca to także czas oczekiwania na decyzję, która będzie wtedy przesłana również mailem. Tą drogą możemy także udostępnić ubezpieczycielowi wymagane dokumenty. Bez względu na to jaką formę zgłoszenia szkody wybierzemy, w każdym przypadku należy pamiętać o tym, żeby zgłosić ją jak najszybciej i przekazać do zakładu ubezpieczeń komplet dokumentów, dotyczących naszej szkody.


autor: Marta Dusza

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie