Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

15 listopada 2020 r. obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Wydarzenie to zapoczątkowała Organizacja Narodów Zjednoczonych, która w 2005 r. zaprosiła państwa członkowskie i organizacje międzynarodowe do uczczenia rokrocznie w trzecią niedzielę listopada pamięci osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.


Uroczystość poświęcona pamięci osób poszkodowanych w wypadkach

W Zabawie odbędą się obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Z powodu pandemii zrealizowane będą tylko i wyłącznie poprzez wersję online. Transmisja dostępna będzie w niedzielę, 15 listopada od godziny 10:30 na profilach społecznościowych organizatorów. Podczas obchodów organizatorzy promują bezpieczne i odpowiedzialne zachowanie na jezdni i przestrzegają przed brawurą na drodze. Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych organizują Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie „Przejście”, Instytut Transportu Samochodowego oraz Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Statystyki wypadków za 2019 rok


Mimo poprawy infrastruktury drogowej i licznych kampanii edukacyjnych, na polskich drogach codziennie dochodzi do 83 wypadków, w wyniku których życie traci nawet 8 osób, a obrażeń ciała doznaje 97 osób (średnia dzienna z 2019 roku). Głównym czynnikiem wywołującym tragedie na drogach jest błąd ludzki, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieostrożność oraz brawura. W 2019 r. w Polsce doszło do 30 288 wypadków, w wyniku których śmierć poniosły 2909 osoby, a rannych zostało 35 477 osób (w tym ciężko 10 633). Pomimo że do wypadków najczęściej dochodzi w terenach zabudowanych, to wypadki poza terenem zabudowanym są bardziej dotkliwe i tragiczne w skutkach dla uczestników ruchu drogowego.


W co szóstym wypadku poza terenem zabudowanym ginie człowiek


Wynika to przede wszystkim z tego, że w terenach niezabudowanych kierowcy rozwijają większą prędkość, a dostęp do pomocy medycznej jest opóźniony w czasie. Niejednokrotnie kierowcy na trasach szybkiego ruchu nie wiedzą jak się zachować, kiedy w oddali widzą i słyszą nadjeżdżającą karetkę pogotowia bądź wóz strażacki. Kierowcy stojący w korkach zapominają, że w sytuacjach zagrożenia życia udzielenie pierwszej pomocy jest bardzo istotne.

Z tego względu, jak i wobec zatrważających corocznych statystyk policyjnych, w Polsce podejmowane są działania legislacyjne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, m.in. nowelizacja ustawy- Prawo o ruchu drogowym, wprowadzająca przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.


Ofiary wypadków drogowych


Dane są zatrważające. Najliczniejsza grupa wiekowa zabitych to osoby w przedziale wiekowym powyżej 60 lat. Łącznie było to 914 osób (27,5% ogółu). Natomiast najliczniejsza grupa wiekowa wśród rannych to 9 743 osób (stanowiła ona osoby w grupie wiekowej 25-39 lat). W 2019 roku w Polsce miało miejsce 2 387 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 68 dzieci poniosło śmierć, a 2 621 doznało obrażeń.

Bezpieczeństwo podróżujących w samochodach w dużej mierze zależy od zastosowania odpowiedniego urządzenia ochronnego, pasa bezpieczeństwa bądź fotelika ochronnego. Rodzic, który przewozi dziecko bez fotelika ochronnego może zostać ukarany przez policję mandatem karnym w kwocie 150 zł oraz 6 punktami karnymi. Dla małego dziecka jazda bez fotelika ochronnego może rodzić dużo poważniejsze konsekwencje w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet zgonu. Dlatego tak ważna jest właściwa asekuracja.

W dalszym ciągu na drogach nie brakuje pijanych kierowców. W 2019 roku, w porównaniu z 2018 rokiem, nastąpił wzrost liczby kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 6 370 osób. Łącznie było to 110 971 osób.


Pomoc poszkodowanym


Rodzina, której bliski zginął w wypadku samochodowym, może wystąpić do zakładu ubezpieczeń z roszczeniem o wypłatę stosownego odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, zwrot poniesionych kosztów pogrzebu oraz o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

W sytuacji, gdy sprawca wypadku był nietrzeźwy, świadczenie wypłaci zakład ubezpieczeń, ale kierowca będzie musiał pokryć wszystkie koszty związane z procesem likwidacji szkody oraz zwrócić zakładowi ubezpieczeń wypłacone odszkodowanie. Poszkodowanemu, który ucierpiał w wyniku zdarzenia drogowego przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu polisy OC sprawcy wypadku. W pierwszej kolejności poszkodowany może ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz zwrot wszystkich kosztów poniesionych w związku z leczeniem. W razie czasowej bądź trwałej utraty zdolności do pracy, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do zwrotu utraconych korzyści.


autor: Agnieszka Ryznar

Radca Prawny

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie