Szkoda częściowa a całkowita - różnice

Wielu właścicieli aut, które zostały uszkodzone w wypadku zastanawia się od czego zależy określenie przez ubezpieczyciela rodzaju szkody. Ten dylemat dotyczy wielu osób, dlatego warto wiedzieć czym różni się szkoda całkowita od szkody częściowej. Kwalifikacja szkody ma bezpośredni wpływ na sposób obliczenia odszkodowania należnego poszkodowanemu w związku z uszkodzeniem jego pojazdu, dlatego jest to istotne z punktu widzenia poszkodowanego.

Szkoda całkowita - co to jest?

Przepisy obowiązującego prawa nie definiują jednoznacznie pojęcia szkody całkowitej, jednak przyjęło się, że ten rodzaj szkody występuje, jeśli:

  • samochód uległ zniszczeniu w takim stopniu, że naprawa jest nieuzasadniona ekonomicznie,

  • samochód uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy.

W przypadku, gdy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą odszkodowanie wypłacane jest w ramach ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Jego wysokość ustalana jest metodą dyferencyjną, która polega na określeniu wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości pojazdu w stanie przed uszkodzeniem o wartość wraku.

PRZYKŁAD:

Jeżeli wartość pojazdu przez zdarzeniem wynosiła 12 tys. zł, a koszt naprawy oszacowano na 16 tys. zł przekroczyłyby on wartość samochodu przed szkodą.

W takiej sytuacji ubezpieczyciel zakwalifikuje szkodę jako całkowitą i wyceni wartość wraku na 3 tys. zł. Poszkodowanemu wypłacone zostanie więc odszkodowanie

w wysokości 9 tys. zł.


Szkoda częściowa – jak ustalić?

Szkoda częściowa jest przeciwieństwem szkody całkowitej. Można o niej mówić, jeśli uszkodzony samochód nadaje się do naprawy, a jej koszt nie przekracza wartości pojazdu w dniu wypadku.

Odszkodowanie wypłacane w ramach ubezpieczenia OC sprawcy wypadku służy pokryciu kosztów związanych z naprawą pojazdu. Rozliczenie pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem może mieć formę bezgotówkową (tzw. warsztatową) lub kosztorysową.

PRZYKŁAD:

Wartość auta przez zdarzeniem wynosiła 40 tys. zł. Koszty jego naprawy po wypadku oszacowano na kwotę 10 tys. zł. Oznacza to, że nie przekraczają one wartości pojazdu przed szkodą dlatego szkoda zostanie zakwalifikowana jako częściowa. Ubezpieczyciel wypłaci Poszkodowanemu kwotę 10 tys. zł odszkodowania.

Warto wiedzieć, że niezależnie od decyzji ubezpieczyciela w zakresie kwalifikacji szkody jako całkowitej lub częściowej można uzyskać dopłatę do odszkodowania, np. wówczas gdy wartość samochodu została zaniżona lub ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą, a pojazd nie był wrakiem. Nie wiesz czy należy Ci się dodatkowe odszkodowanie? Zaufaj ekspertom – skorzystaj z bezpłatnej analizy swojej sprawy!autor: Magdalena Rok - Konopa

Adwokat

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie