Wysokość szkody w budynku – zaniżone cenniki ubezpieczycieli czyli sposób na niższe wypłaty

Zgodnie z przepisami prawa wysokość szkody w zniszczonym przez żywioł budynku ustala się na podstawie cenników stosowanych przez zakłady ubezpieczeń lub kosztorysu wystawionego przez podmiot dokonujący odbudowy. W praktyce poszkodowani najczęściej podejmują się odbudowy budynków we własnym zakresie metodą gospodarczą. Wynika to często z faktu, iż liczy się dla nich każdy dzień bo muszą jak najszybciej naprawić zniszczony dach aby uniknąć zalania pomieszczeń przez deszcz czy też zabezpieczyć żywy inwentarz w zimie przed chłodem. Mimo przygotowania przez nich stosownego kosztorysu zakłady ubezpieczeń wypłacają odszkodowanie w oparciu o własne cenniki twierdząc, że kosztorys powinien być wykonany przez profesjonalistę specjalizującego się w świadczeniu usług budowlanych a nie poszkodowanego.Między stronami najczęściej dochodzi do sporu zarówno w zakresie przyjętych stawek jak i zakresu koniecznych robót. Jeżeli poszkodowany dysponuje fakturami za zakupione materiały budowlane, to na ich podstawie można zweryfikować stawki przyjęte przez ubezpieczyciela w swoim cenniku, ale tylko z tytułu zakupu poszczególnych materiałów. Co do pozostałej części wyceny poszkodowany nie ma możliwości polemiki z ubezpieczycielem, bo nie ma dowodów na to, że zapłacił więcej, więc ubezpieczyciel odmawia dopłaty.


Najczęściej wypłaty odszkodowań są zaniżane przez:

  • potrącenie zużycia technicznego wskazanego w polisie – czyli im starszy budynek tym niższa wypłata,

  • zawyżanie zużycia technicznego budynków – mimo remontowania budynków stopień zużycia nie jest weryfikowany przez ubezpieczycieli tylko zwiększany z roku na rok,

  • zaniżanie kosztów robocizny i materiałów – ceny zostały skalkulowane wg zasad przyjętych w danym programie kosztorysowym a nie zebrane z rynku z uwzględnieniem regionu w którym doszło do szkody,

  • brak uwzględnienia części uszkodzeń – „przecież można było naprawić a nie wymieniać na nowe” szczególnie w przypadku pożarów możliwości odzyskania jakichkolwiek materiałów z uszkodzonego budynku są niemożliwe,

  • brak wypłaty kosztów uprzątnięcia miejsca szkody,

  • uwzględnienie tzw. współczynników regionalnych i gospodarczych podczas kalkulacji wysokości szkody czyli algorytmów na które nie mamy wpływu

  • których wysokość wynika z przyjętego przez ubezpieczyciela programu do kosztorysowania,

  • zastosowanie w kosztorysie błędnej stawki VAT, bądź też posługiwanie się cenami bez podatku VAT.Z uwagi na politykę towarzystw ubezpieczeniowych warto zdecydować się na powierzenie swojej sprawy ekspertom. Już bezpłatna analiza pozwoli zweryfikować, czy odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela nie zostało zaniżone i jakie są dalsze możliwości walki o wyższe wypłaty. Przykładowo w procesie sądowym dochodząc swoich praw poszkodowany ma możliwość, zweryfikowania wartości wykonanych przez niego robót oraz ustalenia wysokości szkody przez obiektywnego biegłego sądowego z zakresu budownictwa i kosztorysowania powołanego przez Sąd. Biegły sądowy nie jest związany ze stronami, nie ma interesu w zaniżaniu kosztorysu a jego doświadczenie zawodowe i wiedza specjalna pozwala mu na sporządzenie rzetelnego dokumentu stanowiącego dowód w sprawie cywilnej.

Ponadto, należy pamiętać że czym innym jest kosztorys sporządzony przez rzeczoznawcę – czyli najczęściej w takich sprawach przez współpracownika ubezpieczyciela, a czym innym opinia sądowa. Rzeczoznawca budowlany sporządza ekspertyzę na zlecenie konkretnej osoby i za wynagrodzeniem otrzymanym od tej osoby. Opinia sporządzona w toku procesu sądowego jest dokumentem zawierającym nie tylko dane dotyczące ostatecznej wyceny poszczególnych elementów i prac, ale także w sposób szczegółowy wyjaśnia przyjęty zakres

i wartość wykonanych robót, sposób i przyjętą metodę wyceny, a także odnosi się do przyjętego stopnia zużycia nieruchomości.


autor: Agnieszka Antończak-Bernadowska

Radca Prawny

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie