Zwrot kosztów za śmierć najbliższego - komu się należy i w jakiej wysokości?

Śmierć osoby najbliższej na skutek niezgodnego z prawem działania innej osoby jest podstawą do uzyskania przez członków rodziny świadczeń odszkodowawczych

w oparciu o przepis art. 446 Kodeksu cywilnego. Przeczytaj komu należą się świadczenia.


Starsza osoba z laską

Świadczenia związane ze śmiercią należą się członkom jej najbliższej rodziny, zatem należy zaliczyć tutaj głównie dzieci, małżonka i rodziców zmarłego. Nie jest to wyliczenie zamknięte, bowiem krąg osób uprawnionych może być dużo większy. Odpowiednio do okoliczności konkretnej sprawy, za najbliższego członka rodziny można uznać również macochę i rodzeństwo. Mogą to być również osoby przysposobione, rodziny zastępcze, a nawet osoby pozostające w tzw. wolnych związkach nie zalegalizowanych – konkubinacie.

Pojęcie najbliższych należy oceniać nie tylko według formalnego kryterium. Nie powinno się zwracać uwagi tylko na to jaki jest stopień pokrewieństwa, ale też na stosunki bliskości pomiędzy osobami pozostającymi we wzajemnych relacjach rodzinnych. Wykazanie takich szczególnych więzi uczuciowych i gospodarczych wymaga udowodnienia, że śmierć krewnego wywołała krzywdę osobie pozostałej przy życiu.


W jakiej wysokości należą się świadczenia


Szacowanie wysokości zadośćuczynienia przysługującego najbliższym członkom rodziny w razie śmierci jest trudnym zagadnieniem. Miarą zadośćuczynienia jest krzywda, przejawiająca się głównie w doznaniach psychicznych (żalu a nawet rozpaczy). Wobec tego rozmiar krzywdy moralnej niemowląt, młodszych dzieci, dorosłych i osób w podeszłym wieku są oparte na innych kryteriach.

W każdej sprawie konieczne jest udowodnienie silnej więzi emocjonalnej pomiędzy osobami zmarłymi, a uprawnionymi do roszczeń, a tym samym naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej. Należne kwoty powinny być adekwatne

w stosunku do wyrządzonej krzywdy, prowadzić do wyrównania krzywdzie, nie mogą być symboliczne, a jednocześnie nie mogą prowadzić do wzbogacenia. Wypracowane do chwili obecnej orzecznictwo przez sądy powszechne w Polsce wskazuje, że wartość roszczeń dochodzonych przez osobę bliską może kształtować się na poziomie od kilkunastu do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych.


Pomoc Kancelarii


Podkreślenia wymaga fakt, że każda sprawa jest inna i konieczne jest do niej indywidualne podejście. W związku z tym, zawsze pomocna jest konsultacja

z profesjonalnym pełnomocnikiem. Najlepiej, aby specjalizował się on w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, związanych ze śmiercią osoby bliskiej. Po analizie konkretnego stanu faktycznego jednocześnie bazując na dotychczasowym orzecznictwie wypracowanym przez Sądy, jest on w stanie zaproponować wysokość dochodzonych roszczeń.


Autor: Aleksandra Hołubowicz

Radca Prawny

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie