Renta wypadkowa

Waloryzacja renty wypadkowej

 

Ważna informacja dla osób otrzymujących renty wypadkowe od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia !!! Świadczenia te najprawdopodobniej nie były waloryzowane. Ubezpieczyciele nie wychodzili do poszkodowanych z taką propozycją. Wszystkich zainteresowanych możliwościami podwyższenia otrzymywanych rent na odpowiednio wysokim poziomie zapraszam do kontaktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpłatna weryfikacja sprawy

 

 

 

 

Podstawy waloryzacji renty wypadkowej

Znajdź Towarzystwo

Ustal polisę OC

Rodzaje rent wypadkowych

Renta na zwiększone potrzeby

Konieczność ponoszenia stałych, cyklicznie powtarzających się wydatków stanowiących następstwo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powstałych na skutek wypadku

jak uzyskać rentę wypadkową, waloryzacja renty wypadkowej

Renta wyrównawcza

renta wypadkowa, jak uzyskać rentę wypadkową, waloryzacja renty wypadkowej
Poszkodowany nie może wykonywać żadnej pracy lub utracił w części możliwość wykonywania pracy

Kiedy renta może być obniżona