W przypadku szkody na osobie oprócz naprawienia szkody majątkowej, podmiot za nią odpowiedzialny zobowiązany jest do zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

Art. 445. § 1 w zw. z art. 444. § 1. k.c. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Z powyższej przytoczonego przepisu wynika, że warunkiem zasądzenia zadośćuczynienia jest wystąpienie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju.

 

 

Źródło:

www.pidipo.pl

Wirtualny asystent określania uszczerbku na zdrowiu

tu sprawdzisz poziom uszczerbku na zdrowiu i wysokosc odszkodowania

Uszczerbek na zdrowiu

           Ile procent za uszczerbek na zdrowiu

Ustal na ile procent może zostać oszacowany Twój trwały procentowy uszczerbek na zdrowiu.  Czy lekarz orzecznik nie zaniżył stopnia uszczerbku i czy powinieneś rozważyć możliwość złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela.