Zamów bezpłatną konsultację

W przypadku szkody na osobie oprócz naprawienia szkody majątkowej, podmiot za nią odpowiedzialny zobowiązany jest do zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

Art. 445. § 1 w zw. z art. 444. § 1. k.c. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Z powyższej przytoczonego przepisu wynika, że warunkiem zasądzenia zadośćuczynienia jest wystąpienie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju.

 

 

Źródło:

www.pidipo.pl

Wirtualny asystent określania uszczerbku na zdrowiu

tu znajdziesz pomoc przy ubieganiu się o odszkodowanie

Odszkodowanie

                 Pomoc przy odszkodowaniu