W przypadku szkody na osobie oprócz naprawienia szkody majątkowej, podmiot za nią odpowiedzialny zobowiązany jest do zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

Art. 445. § 1 w zw. z art. 444. § 1. k.c. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Z powyższej przytoczonego przepisu wynika, że warunkiem zasądzenia zadośćuczynienia jest wystąpienie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju.

 

 

Źródło:

www.pidipo.pl

Wirtualny asystent określania uszczerbku na zdrowiu

uszczerbek na zdrowiu zus - odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu pzu - odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu forum - trwały uszczerbek na zdrowiu definicja pzu - uszczerbek na zdrowiu tabela zus - długotrwały uszczerbek na zdrowiu - orzecznictwo  uszczerbek na zdrowiu krus - pzu wypłata odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

       Sprawdź uszczerbek na zdrowiu

Ustal na ile procent może zostać oszacowany Twój trwały uszczerbek na zdrowiu, czy lekarz orzecznik nie zaniżył stopnia uszczerbku, czy powinieneś rozważyć możliwość złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela.